Hoàn khố – Phong lưu kiếp (nhạc + CD drama)

纨绔 – Hoàn khố (Phong lưu kiếp)

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

PhotobucketHoàn khố CD drama vol 1

3135631240558747791

Cast: Tên trong dấu [ ] chính là tên các group làm cd drama, phía sau tên người nào có [ ] nghĩa là người đó thuộc group đó.

 • Giám chế + Lập kế hoạch + Biên kịch: Ngọc Tiểu Thất(玉小七), Hồng Tuyến(红线), chờ đợi già cỗi(等待苍老)

Taff

 • Lan Uyên:Ảo giác mong manh (轻薄の假相) [星之声]
 • Li Thanh:Đa Đa (多多)
 • Mặc Khiếu:Dao Viễn(遥远)
 • Minh Cơ:Lịch Tiểu  Mạn (砾小蔓 )[声声MELODY]
 • Nguyên Bảo:Phức tạp rối ren错综复杂 [裔美声色]
 • Đồng Tiền:Michael·Tiêu [优声优色]
 • Minh Dận:Lạc Sinh
 • Kình  Uy:Tô Đại Đại [裔美声色]
 • Sứ giả:foxman1 [星之声]
 • Người hầu: Thái Dương Vũ [决意同人] ,  Quỷ Nguyệt [决意同人]
 • Li Lạc lúc nhỏ:Tiểu Thạch (小石)
 • Quần chúng ở hình trường:A Hư [翼之声]
 • Trưởng lão:Ảo tưởng mong manh (轻薄の假相) [星之声]
 • Quần chúng ở yến tiệc:Ảo tưởng mong manh (轻薄の假相), foxman1,  Thiên Vận  Hiểu Hiểu(天韵晓晓),  Tâm Đình(心葶) [清音社]   , Ngọc Tiểu Thất(玉小七 ), Hồng Tuyến(红线), chờ đợi già cỗi(等待苍老)

Nghe vol 1: click đây

Down kịch bản: click  (nó có ghi sẵn phút giây + nhân vât nào đang nói lun, chịu khó QT ^^)

Photobucket

PhotobucketHoàn khố CD drama vol 2

3300575576910339363

Taff: như trên

Cast:

 • Lan Uyên:Ảogiác mong manh (轻薄の假相) [星之声]
 • Li Lạc lúc nhỏ:Tiểu Thạch (小石)
 • Li Thanh:Đa Đa (多多)
 • Mẹ của  Trương Thắng:雷音
 • Nguyên Bảo:Phức tạp rối ren错综复杂 [裔美声色]
 • Đồng Tiền:Michael·Tiêu [优声优色]
 • Minh Dận:Lạc Sinh
 • Người thôn phụ bán thịt:千山暮雪 [决意同人]
 • Tú bà lầu xanh:积木 [悠然声趣]
 • Người thím thả đèn:梵艳 [优声由色]
 • Trương Thắng :棉棉 [x-voice]
 • Người thanh niên câu đèn:阿虚 [翼之声]
 • Ông lão:foxman1 [星之声]
 • Người thím bán trâm:Ông chú gấu trúc cực thích khỏa thân chạy ra đường (酷爱裸奔的熊猫叔叔)[裔美声社] <– cái tên thiệt là 3 chấm mờ =_=!
 • Thiếu nữ thả đèn:Ngọc tiểu thất (玉小七) [决意同人]
 • Thư  sinh cầm quạt:phục nghi thương (伏羲殇)
 • Thiếu niên bán đèn:Ngựa vằn (斑马) [决意同人]
 • Gái thanh lâu:chờ đợi già cỗi (等待苍老) [决意同人]
 • Ông chú câu đèn:Thuận phong xa (顺风车) [决意同人]
 • Tiểu nữ , Người qua đường:A Hư (阿虚) [翼之声]
 • Người thôn phu bán thịt:Tiểu Ten Ten (小てん々) [决意同人]
 • Ăn mày:Siêu cấp tài chính (超级柴政) [星之声]

Nghe vol 2: click đây

Down kịch bản: click

Photobucket

PhotobucketHoàn khố CD drama vol 3

3680003845515298017

Taff: như trên

Cast:

 • Lan Uyên:Ảo giác mong manh (轻薄の假相) [星之声]
 • Li Thanh:Đa Đa (多多)
 • Mặc Khiếu:Dao Viễn(遥远)
 • Minh Dận:Lạc Sinh
 • Kình  Uy:Tô Đại Đại [裔美声色]
 • Hồng  Nghê:chờ đợi già cỗi(等待苍老)   [决意同人]
 • Nguyên Bảo:Phức tạp rối ren (错综复杂) [裔美声色]
 • Đồng Tiền:Michael·Tiêu [优声优色]
 • Thái thượng lão quân:阿根廷蚂蚁[KA.U]
 • Thu Hòa:      Honey      [殇の蓝殿]
 • Túc Tây:sườn chua cay (糖醋排骨)   [决意同人]
 • Mục  Túc:Ngọc Tiểu Thất(玉小七)   [决意同人]
 • Người nói lúc mở đầu:Lịch Tiểu  Mạn (砾小蔓 )  [声声melody]

Nghe vol 3: click đây

Down kịch bản: click

Photobucket

PhotobucketHoàn khố CD drama vol 4

1076_1279111575HzIO

Taff: như trên

Cast:

 • Lan Uyên:Ảo giác mong manh (轻薄の假相) [星之声]
 • Li Thanh:Đa Đa (多多)
 • Mặc Khiếu:Dao Viễn(遥远)
 • Kình  Uy:Tô Đại Đại [裔美声色]
 • Nguyên Bảo:Phức tạp rối ren错综复杂 [裔美声色]
 • Thái thượng lão quân:阿根廷蚂蚁[KA.U]
 • Binh sĩ hồ tộc:Thổ phỉ (土匪)
 • Trưỡng lão hồ tộc:Ảo tưởng mong manh (轻薄の假相) [星之声]
 • Thiên đế:Thuận phong xa (顺风车)     [决意同人]
 • Thiên hậu:Lôi Âm (雷音 )
 • Huyền thương:江暠       [风之密语]
 •   Thị tùng:Trịnh  Tiểu Tại (郑小在)     [决意同人]
 • Ngân Lượng:Nam Cung Băng Nhược (南宫冰若)   [优声由色]

Nghe vol 4:  click đây

Down kịch bản: click

Photobucket

PhotobucketCa khúc chủ đề : Hoàn khố

Ca từ: Công tử hoan hỉ
Hát: Hạ Tịch (夏矽),  Ảo giác mong manh (轻薄の假相)

Lyric: down

Photobucket

Photobucket ED của Hoàn khố cd drama vol 2: Mộng hồi túy noãn 

Nhạc:true love
Hát:Hoảng  Nhi (晃儿), Ảo giác mong manh (轻薄の假相)
Sửa lời nhạc:Linh Nhiễm (苓苒)

Lyric: down

Photobucket

PhotobucketED của Hoàn khố cd drama vol 4 : Phần tâm kiếp

Nhạc gốc:Lệ (nước mắt)
Sửa ca từ:Dạ Tiểu Đảo (夜小岛)
Hát:Hoảng  Nhi (晃儿)

Lyric: down

P/s: Chán nhất + dở nhất là dịch mấy cái tên =_+v đã bảo người ta ngu hán việt rùi mờ , dịch mấy cái tên còn lâu hơn ngồi dịch fic nữa╯﹏╰ chắc lần sau cứ để y nguyên khỏi dịch lun =_+


Advertisements

6 thoughts on “Hoàn khố – Phong lưu kiếp (nhạc + CD drama)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s