One thought on “Giấy khai sinh con chào đời

  1. Ta có mua Tảo Mộ của nàng rồi na, nàng dịch mượt lắm! <3
    Viết mấy dòng này chả biết nàng có đọc được hk nhưng ta vẫn mún làm 1 chút gì đó hồi đáp lại công sức của nàng…(≧ω≦)
    Cảm ơn và cố gắng lên nhé♥ !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s